prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.

Prodekan, Profesor
prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.

Kde ma nájdete

Katedra hudby

Námestie A. Hlinku 56
034 01 Ružomberok

Kancelária:
Telefón: +421918 722 110
Email: rastislav.adamko@ku.sk

Profesijná charakteristika

1996     Mgr.     Komenského univerzita, Teologický inštitút v Spišskej Kapitule, odbor: katolícka teológia
2001     Mgr.     Katolícka univerzita v Lubline (Poľsko), Teologická fakulta, Inštitút hudobnej vedy, odbor: hudobná veda
2001     Lic.      Katolícka univerzita v Lubline (Poľsko), Teologická fakulta, Inštitút hudobnej vedy, odbor: hudobná veda
2002     PhD.    Katolícka univerzita v Lubline (Poľsko), Teologická fakulta, odbor: liturgika
2006     doc.     Katolícka univerzita v Lubline (Poľsko), Teologická fakulta, Inštitút hudobnej vedy, odbor: hudobná veda
2020     prof.    Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, odbor: hudobná teória a pedagogika