prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.

  Prodekan, Profesor
  prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra hudby

  Nám. A. Hlinku 56
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 211
  Telefón: +421918 722 110
  Email: rastislav.adamko@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  1996     Mgr.     Komenského univerzita, Teologický inštitút v Spišskej Kapitule, odbor: katolícka teológia
  2001     Mgr.     Katolícka univerzita v Lubline (Poľsko), Teologická fakulta, Inštitút hudobnej vedy, odbor: hudobná veda
  2001     Lic.      Katolícka univerzita v Lubline (Poľsko), Teologická fakulta, Inštitút hudobnej vedy, odbor: hudobná veda
  2002     PhD.    Katolícka univerzita v Lubline (Poľsko), Teologická fakulta, odbor: liturgika
  2006     doc.     Katolícka univerzita v Lubline (Poľsko), Teologická fakulta, Inštitút hudobnej vedy, odbor: hudobná veda
  2020     prof.    Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, odbor: hudobná teória a pedagogika