PaedDr. Rastislav Čief, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PaedDr. Rastislav Čief, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra geografie

  Hrabovská cesta 1
  066 01 Ružomberok

  Kancelária: 331
  Telefón:
  Email: rastislav.cief@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  13:00 - 16:00

  Profesijná charakteristika

  dátum a miesto narodenia:

  8.2.1972 v Prešove

  štúdium:

  1992-1997 UMB Banská Bystrica FPV- Geografia a História-magisterské štúdium

  2005-2011 PU v Prešove FHaPV-4.1.38.Regionálna geografia-doktorandské štúdium

  zamestnania:

  ZŠ Čaňa

  ZŠ Topoľovka

  Gymnázium sv.Jána Zlatoústeho Humenné

  Pedagogická fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku (od 2011)