doc. Tatiana Korenkova, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. Tatiana Korenkova, CSc.

  Kde ma nájdete

  Katedra cudzích jazykov

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: tatiana.korenkova@ku.sk