doc. Tatiana Korenkova, CSc.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná profesorka
  doc. Tatiana Korenkova, CSc.

  Kde ma nájdete

  Katedra cudzích jazykov

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: A345
  Telefón:
  Email: tatiana.korenkova@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie

  1985 - Kharkovská štátna univerzita, Kharkov, ZSSR - Filológia, Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a učiteľstvo ruštiny pre cudzincov (vysokoškolské vzdelanie) 

  1993 - Moskovská štátna univerzita M.V. Lomonosova, Moskva, Rusko - Filológia, ruská literatúra (vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa)

  2005 - Federálny úrad pre kotrolu v sfére vzdelávania a vedy Ministerstva školstva Ruskej federácie, Moskva. Rusko - Filológia, ruská a svetová literatúra (vedecký titul docent)