doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra špeciálnej pedagogiky

  Hrabovská cesta 1B 034 01 Ružomberok

  Kancelária: A220
  Telefón:
  Email: vlasta.belkova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  12:00 - 14:00

  Platné pre LS 2023/2024 Na konzultačné hodiny sa prosím ohláste mailovou správou

  Profesijná charakteristika

  2011  doc. Univezita Mateja  Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Pedagogika
  2002 PhD. Univerzita Komenského  v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
  1999  PaedDr.  Univezita Mateja  Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Pedagogika
  1989 Mgr. Univerzita Komenského  v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
  1976 Mgr. Univezita Mateja  Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta jazyk slovenský,  jazyk francúzsky

   

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov

  1976  - 1983 učiteľka Základná škola TR SNP 20, Základná škola Mládežnícka ulica, Základná škola Králiky Banská Bystrica, Králiky
  1983 – 1995 špeciálny pedagóg Špeciálna základná škola, Dolná Strieborná Banská Bystrica
  1995-2012 odborný asistent

  Univezita Mateja  Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky

  Banská Bystrica
  2012-2022 docent

  Univezita Mateja  Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky

  Banská Bystrica
  2023 - doteraz docent

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, katedra špeciálnej pedagogiky

  Ružomberok