Ing. Zuzana Brčiaková, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  Ing. Zuzana Brčiaková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra špeciálnej pedagogiky

  Hrabovská cesta 1B 034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421918 722 118
  Email: zuzana.brciakova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  13:00 - 13:45
  Piatok
  13:00 - 14:00

  Letný semester: Konzultácie v danom čase po dohode telefonicky alebo e-mailom. Po dohode aj mimo konzultačných hodín.

  Profesijná charakteristika

  Meno a priezvisko:        Zuzana Brčiaková

  Tituly a hodnosti:          Ing., PhD.

   

  Vzdelanie

  2010 - 2013           Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Odbor: Sociálna práca - doktorandské štúdium

  1992 - 1997           Slovenská technická univerzita v Bratislave, Chemickotechnologická fakulta , Odbor: Technológ životného prostredia

  1989 - 1992           Gymnázium J.F. Rimavského, Levoča

   

  Ďalšie vzdelanie

  2011 - 2013           Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta,  Doplňujúce pedagogické štúdium

   

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia:

  1997 - 1998           Ministerstvo životného prostredia, Bratislava - stážista

  1998 - 2002           Okresný úrad Bratislava III, Bratislava - radca

  2002 -  2004          Borale, s.r.o., Levoča - technik investičnej výstavby a pomocný stavebný dozor

  2004 - 2008           AQUA-ING, s.r.o., Levoča - riaditeľ obchodného úseku

  2008 - 2009           AWT, s.r.o., Poprad - technológ a vodohospodár

  2010 - 2013           Doktorandské štúdium, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

  2013 -  2015          Pracovník pre vedu a výskum, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči

  2015 - 2018           Materská dovolenka

  2018 -  2020          Sekretariát IJP, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči

  2020 -  trvá            Odborný asistent, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku