doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

  Vedúca katedry, Docentka
  doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra hudby

  Nám. A. Hlinku 56
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 211 (2. poschodie)
  Telefón: +421918 722 144
  Email: zuzana.zahradnikova@ku.sk

  ResearchGateORCIDWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Priebeh vzdelania:

  2000   Mgr. art.        Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobno-tanečná fakulta, odbor: cirkevná hudba

  2002   PaedDr.          Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby, odbor: hudobná pedagogika

  2005   PhD.               Katolícka univerzita Ružomberku, Pedagogická fakulta, odbor: didaktika hudby

  2015   doc.                Katolícka univerzita Ružomberku, Pedagogická fakulta, odbor: Odborová didaktika - Didaktika hudby

   

  Priebeh výskumno-pedagogickej činnosti:

  1994/95          Základná umelecká škola v Ružomberku, učiteľka

  1998/99          Základná umelecká škola, Hálkova ul., Bratislava, učiteľka

  2003                Konzervatórium v Žiline, učiteľka

  2000 – 2002   Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, asistentka

  2002 – 2005   Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, interná doktorandka na Katedre hudobnej výchovy vo vednom odbore 75-02-09

  2005 – 2015   Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudobného umenia, odborná asistentka

  2015 –            Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudobného umenia, docentka