doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

  Zástupca vedúceho katedry, Docent
  doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra katechetiky a praktickej teológie

  Hrabovská cesta 1
  03401 Ružomberok

  Kancelária: A312
  Telefón:
  Email: branislav.kluska@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  09:00 - 10:30

  miestnosť A312

  ResearchGateORCIDAcademia.edu

  Profesijná charakteristika

     

  Narodený

  11.06.1977 v Dolnom Kubíne

  Tituly

  doc. ThDr., PhD.

  Prax

  2000-2004          Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, asistent

  2007-2011          Rímsko-katolícka bohoslovecká fakulta sv. Cyrila a Metoda Univerzity Komenského v Bratislave, Teologický inštitút sv. Františka Xaverského v Badíne, (externý spolupracovník, odborný asistent)

  2014 (jan-jún)    Rímsko-katolícka bohoslovecká fakulta sv. Cyrila a Metoda Univerzity Komenského v Bratislave, Teologický inštitút sv. Františka Xaverského v Badíne, (externý spolupracovník, odborný asistent)

  2005 -2014 (jún) Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku; Katedra katechetiky a praktickej teológie, odborný asistent

  2014 (júl) –        doteraz Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku; Katedra katechetiky a praktickej teológie, docent

  Katedra katechetiky a praktickej teológie; Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  • Vyučovanie predmetov z biblickej teológie
  • Koordinátor katedry pre ECTS (2006-2007)
  • Referent pre zahraničnú spoluprácu a mobility PF KU v Ružomberku (2005-2007)
  • Zástupca vedúceho katedry (2009-doteraz)