doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Docent
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Kde ma nájdete

Katedra katechetiky a praktickej teológie

Hrabovská cesta 1
03401 Ružomberok

Kancelária: A312
Telefón:
Email: branislav.kluska@ku.sk

Profesijná charakteristika

Narodený

11.06.1977 v Dolnom Kubíne

Tituly

doc. ThDr., PhD.

Prax

jún 2014 - doteraz - funkčné miesto docent

Katedra katechetiky a praktickej teológie; Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  • Vyučovanie predmetov z biblickej teológie
  • Zástupca vedúceho katedry (2009-doteraz)
n

2005-jún 2014 odborný asistent

Katedra katechetiky a praktickej teológie; Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  • Vyučovanie predmetov z biblickej teológie
  • Koordinátor katedry pre ECTS (2006-2007)
  • Referent pre zahraničnú spoluprácu a mobility PF KU v Ružomberku (2005-2007)
  • Zástupca vedúceho katedry (2009-doteraz)