Dňa 7.6. 2023 ukončili študenti odboru pedagogika svoje trojročné bakalárske štúdium štátnou skúškou.

    Gratulujeme a prajeme veľa pedagogického optimizmu do novej životnej etapy!