Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky

  Katedra platná do 31.12.2022
  Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky

  Katedra platná do 31.12.2022

  ...

  Štúdium pedagogiky na Pedagogickej fakulte prebieha od roku 2000.

  Štúdium a vedecké aktivity sú na Katedre pedagogiky a špeciálnej pedagogiky realizované ako v bakalárskych tak celoživotných programoch vyučujúcimi a praktikmi. Významnú časť štúdia katedra centruje na postgraduálne vzdelávanie v oblasti rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky a doplňujúceho pedagogického štúdia. Súčasťou štúdia sú praxe orientované na kompetencie študentov, nácvik a tréning profesijných zručností. 

  Študenti katedry sú pripravovaní na asistentov pedagóga a vychovávateľov i špeciálnych pedagógov.

   

  Viac o katedre

  Prezentačné video fakulty