Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky

  Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky

  Štúdium pedagogiky na Pedagogickej fakulte prebieha od roku 2000.

  Štúdium a vedecké aktivity sú na Katedre pedagogiky a špeciálnej pedagogiky realizované ako v bakalárskych tak celoživotných programoch vyučujúcimi a praktikmi. Významnú časť štúdia katedra centruje na postgraduálne vzdelávanie v oblasti rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky a doplňujúceho pedagogického štúdia. Súčasťou štúdia sú praxe orientované na kompetencie študentov, nácvik a tréning profesijných zručností. 

  Študenti katedry sú pripravovaný na asistentov pedagóga a vychovávateľov i špeciálnych pedagógov.

  Viac o katedre

  Prezentačné video fakulty