Štúdium pedagogiky na Pedagogickej fakulte prebieha od roku 2000.

Štúdium a vedecké aktivity sú na Katedre pedagogiky a špeciálnej pedagogiky realizované ako v bakalárskych tak celoživotných programoch vyučujúcimi a praktikmi. Významnú časť štúdia katedra centruje na postgraduálne vzdelávanie v oblasti rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky a doplňujúceho pedagogického štúdia. Súčasťou štúdia sú praxe orientované na kompetencie študentov, nácvik a tréning profesijných zručností. 

Študenti katedry sú pripravovaný na asistentov pedagóga a vychovávateľov i špeciálnych pedagógov.

 

Laboratóriá a špeciálne učebne

Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky disponuje Centrom diagnostiky, terapie a prevencie FAS, ktoré slúži pre účely výskumných aktivít akademikom a študentom, ako aj pre účely edukácie študentov v oblasti kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu (najmä spracovanie, vyhodnotenie a analýza dát).

Centrum v tomto akademickom roku vykročilo vpred modernej vede a výskumu pre prax. Vo svojich priestoroch zriadila „observačné laboratórium“, ktoré od 12.9.2018 reflektuje nielen na výučbové potreby akademikov, ale aj študentov a odborníkov z praxe.

Miestnosť je vybavená nepriehľadným observačným oknom, kamerovou technikou s prenosom záznamu do príslušných externých zasadacích miestností, kde môžu záznam observácie sledovať ďalšie osoby.