Vedúci katedry

  Zástupca vedúceho katedry

  PaedDr. Katarína Tišťanová PhD.

  Zástupca vedúceho katedry, Docent

  Profesori

  prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Profesorka

  prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  prof. PhDr. Erich Petlák CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  Docenti

  doc. dr. hab. Mieczyslaw Dudek

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  PaedDr. Martina Magová, Ph.D.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  PhDr. Oľga Okálová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  PhDr. Gabriela Siváková PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Odborní asistenti

  PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  PhDr. Helena Orieščiková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Nepedagogickí zamestnanci

  Viera Kleinová

  Sekretariát katedry, Nepedagogický zamestnanec