Vedúci katedry

  Zástupca vedúceho katedry

  PaedDr. Katarína Tišťanová PhD.

  Zástupca vedúceho katedry, Odborný asistent

  Profesori

  prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  prof. PhDr. Erich Petlák CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  Docenti

  Odborní asistenti

  PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  PaedDr. Martina Magová, Ph.D.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  PhDr. Oľga Okálová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  PhDr. Helena Orieščiková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  PhDr. Gabriela Siváková PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Nepedagogickí zamestnanci

  Viera Kleinová

  Sekretariát katedry, Nepedagogický zamestnanec