prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Garantka UČITEĽSKÉHO ZÁKLADU, Profesorka
  prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra pedagogiky a psychológie

  Hrabovská cesta 1B 034 01 Ružomberok

  Kancelária: 235
  Telefón:
  Email: ingrid.emmerova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  07:20 - 08:50

  LS 2024. Je potrebné nahlásiť sa vopred e-mailom.

  ORCID

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie:

  PhD. - 2004, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici (Pedagogika)

  Titul docent - 2008, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici (Pedagogika)

  Titul profesor - 2014, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici (Pedagogika)

   

  Komisia SAV priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIA - 2011

   

   

  Pôsobenie na VŠ:

  Na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pôsobila od roku 2001 (vtedy Katedra pedagogiky a sociálnej práce) do roku 2018.

  Od roku 2018 pôsobí na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, na Katedre pedagogiky a psychológie (do roku 2022 Katedre pedagogiky a špeciálnej pedagogiky) - na funkčnom mieste profesorky.