RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.

  Vedúca katedry, Univerzitná docentka
  RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra geografie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: A321
  Telefón:
  Email: ivana.tomcikova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  13:00 - 14:30
  Štvrtok
  10:30 - 11:30

  v miestnosti A321

  Profesijná charakteristika

  Štúdium:

  1985 - 1989     Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši

  1989 - 1994     Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, učiteľstvo matematika - geografia. Mgr.

  2003               Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, rigorózne skúšky,  RNDr.

  2005 - 2009     Geografický ústav SAV v Bratislave, doktorandské štúdium, fyzická geografia a

  geoekológia, PhD.

   

  Zamestnanie:

  1994 - 1995     SPOŠ a OA Liptovský Mikuláš

  1998 - 2003     ZŠ Okoličné Liptovský Mikuláš

  2003 - 2004     Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita, Detašované pracovisko Lipt. Mikuláš

  2004 - súčasnosť  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra geografie