RNDr. Lucia Csachová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Metodička pedagogickej praxe pre učiteľstvo matematiky, Študijná poradkyňa pre študentov matematiky, Univerzitná docentka
  RNDr. Lucia Csachová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra matematiky

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: lucia.csachova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  14:30 - 15:25
  Štvrtok
  09:10 - 09:35

  Alebo online, ako sa dohodneme. Prosím, v oboch prípadoch mi napíšte vopred mail.

  ResearchGateORCID

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie:

  Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta - PhD. (2003 - 2010)

  Dizertačná práca: Pravidelné a náhodné teselácie

  Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Prírodovedecká fakulta - RNDr. (2002)

  Rigorózna práca: Rovinné mozaiky vo vyučovaní geometrie

  Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Prírodovedecká fauklta - Mgr. (učiteľstvo matematiky a fyziky, 1997 - 2002)

  Diplomová práca: Rovinné mozaiky vo vyučovaní matematiky

   

  Pedagogické pôsobenie:

  Katolícka univerzita, Ružomberok, Pedagogická fakulta (2022): docent

  Katolícka univerzita, Ružomberok, Pedagogická fakulta (2013 - 2022): odborný asistent

  Akademie věd České republiky, Matematický ústav, Praha, Česká republika (2003 - 2010): odborný pracovník pre výskum a vývoj

  Gymnázium B. Bolzana, V Holešovičkách 2, Praha, Česká republika (2006 - 2009): učiteľka matematiky a fyziky

  Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Drábova 3 (v súčasnosti Čordákova 50), Košice (2002 - 2003): učiteľka matematiky a fyziky