doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

  Docent
  doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra katechetiky a praktickej teológie

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária: A 311
  Telefón:
  Email: robert.sarka@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  10:30 - 11:15
  14:40 - 15:25

  Profesijná charakteristika

  Tituly a hodnosti: doc. ThDr. PaedDr., PhD.
  Študijný odbor: Katolícka teológia

  Prax
  1989 – 1991     špeciálny pedagóg na Pedagogicko-psychologickej poradni v Rožňave
  2003 – 2009     odborný asistent na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberok
  2009                  docent na Katedre katechetiky a praktickej teológie

  Vzdelanie
  1984-1988     magisterské štúdium MVOS – pedagogika UK Bratislava,
  SARKA, R.: História psychopedických zariadení v okrese Nové Zámky 1988
  1991-1996     magisterské štúdium CMBF UK Bratislava – Spišská Kapitula, teológia
  SARKA, R.: Korene súčasného ateizmu 1996
  1996-2003     postgraduálne štúdium Tereziánum Rím – spirituálna teológia, ThDr., PhD.

  Licenciát
  1998             SARKA, R.: Comparazione il metodo esegesi del Origene ed interpretazione
  psicoanalistica, Rím 1998.

  Doktorát

  2003             SARKA, R.: La spiritualitá della Chiesa clandestina in Slovacchia negli anni 1967 - 1989   Introduzione ad un capitolo sconosciuto della spiritualitá contemporanea,
  Rím 2003.

  Habilitácia
  2009              habilitačná práca:  SARKA, R.: Základné aspekty teológie náboženstiev
  habilitačná prednáška: SARKA, R.: Využitie filmu ako pastoračno-formačnej
  pomôcky