Účasť na Fóre partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO 2023

  Dňa 13.6.2023 sa v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR konalo Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO

  Dňa 13.6.2023 sa v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR konalo Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO, ktoré sa nieslo v znamení oslavy 30. výročia členstva Slovenska v UNESCO a 20. výročia Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva.

  Fórum otvorila generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO Ľubomíra Erdelská. Nasledoval príhovor generálnej tajomníčky ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brockovej. Vo svojom vystúpení zdôraznila jedinečnú rolu, ktorú UNESCO zohráva v spoločnosti v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry. Vyzdvihla úsilie a koordináciu naprieč viacerými inštitúciami na Slovensku, ako aj v zahraničí, ktoré prispeli k úspešným zápisom slovenských pamiatok do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Zdôraznila, že na Slovensku vnímame prítomnosť UNESCO najmä od roku 1993, keď boli na Zoznam svetového dedičstva zapísané naše prvé tri pamiatky. Dnes ich máme už osem. Tieto lokality treba vnímať nielen ako vec medzinárodnej prestíže, ale aj záväzok pristupovať k týmto lokalitám s rešpektom a úctou s cieľom ich zachovania pre budúce generácie. Na záver odovzdala významným osobnostiam ocenenia ministra za dlhoročnú prácu v Slovenskej komisii UNESCO. Jej vystúpenie doplnila novými informáciami o činnosti UNESCO veľvyslankyňa Stálej delegácie SR pri UNESCO Anna Plassat Muríňová. Informovala účastníkov Fóra, že k 30. výročiu zápisu prvých troch slovenských lokalít do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO bude Katolícka univerzita spolu s Mestom Ružomberok 9. novembra 2023 organizovať odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou: 30 rokov svetového dedičstva UNESCO na Slovensku.

  V prvej časti podujatia boli prezentované aktuálne témy činnosti UNESCO na Slovensku pod názvom: „30 rokov Slovenskej republiky v UNESCO“, ktorú moderovala Jarmila Freaud, stála delegátka SR pri UNESCO. Diskutovali v ňom Marta Kollárová - predsedníčka SV pre bioetiku SK UNESCO, Katarína Kosová - vedúca Sekcie pre kultúru SK UNESCO, Dagmar Kopčanová -  vedúca Sekcie pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO, Ľudovít Molnár - bývalý predseda SK UNESCO a Július Oszlányi - bývalý predseda SV Programu človek a biosféra SK UNESCO.

  Druhú časť moderovanej diskusie s názvom: „Obnova svetového kultúrneho a dokumentárneho dedičstva lokality UNESCO Banskej Štiavnice“ moderoval Pavol Ižvolt, generálny riaditeľ Pamiatkového úradu SR. Vystúpila v ňom Anna Plassat Muríňová - stála delegátka SR pri UNESCO, Nadežda Babiaková - primátorka Banskej Štiavnice, Zuzana Denková - riaditeľka Slovenského banského múzea a Peter Konečný - riaditeľ Slovenského banského archívu.

  Poobede pokračovala moderovaná diskusia: „Živé dedičstvo pre udržateľnú budúcnosť. 20. výročie Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva“ s moderátorkou Ľubicou Voľanskou - vedeckou pracovníčkou ÚESA SAV, v. v. i. a externou spolupracovníčkou CTĽK pri SĽUKu. Diskutovali v nej Anna Plassat Muríňová - stála delegátka SR pri UNESCO, Barbora Morongová - riaditeľka odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrnej inklúzie MK SR, Juraj Hamar - generálny riaditeľ SĽUKu a Vladimír Kyseľ - spolupracovník Centra pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUKu.

  Na podujatí Fóra sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov. Za lokalitu Vlkolínec sa zúčastnili dvaja pracovníci MsÚ Ružomberok a RNDr. I. Tomčíková, PhD. z Katedry geografie PF KU.