Geografická olympiáda ZŠ

  Geografická olympiáda ZŠ krajské kolo

  V stredu 26.4.2023 sa na katedre Geografie PF KU uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády základných škôl Žilnského kraja. Žiaci súťažili najprv v  teoretickom teste a po prestávke v riešení praktických úloh z geografie. Zúčastnilo sa 63 súťažiacich v kategóriach E a F. V E kategórii 31 žiakov a v F kategórii 32 žiakov z 37 skôl.

   

  Kategória F

  1. miesto: Sofia Zacharovská z Gymnázia v Bytči

  2. miesto: Filip Prielomek zo ZŠ Oravská Jasenica

  3. miesto: Magdaléna Klimeková z KZŠ s MŠ A.Bernoláka, Martin

  Kategória E

  1. miesto: Teodor Martiška zo ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok

  2. miesto: Mário Nemček zo ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok

  3. miesto: Jakub Pallo zo ZŠ s MŠ R. Dilonga, Tvrdošín

  Srdečne gratulujeme!

  Poradie ostatných súťažiacich v kat. E a F bol zaslaný na mail všetkým súťažiacim.