Sedem aspektov Vesmíru a tri dimenzie geografie (GRL)

  10.11.2023  piatok o 9:40 v miestnosti A323

  sa uskutočnila interaktívna prednáška doc. RNDr. Branislava Nižnanského, CSc. na tému: Sedem aspektov Vesmíru a tri dimenzie geografie (GRL). Doc. RNDr. Branislav Nižnanský v prednáške analyzoval vplyv jedmotlivých aspektov vesmíru na krajinnú sféru Zeme. O prednášku prejavila záujem aj širšia verejnosť mimo akademickú obec, čo sa odzrkadlilo na rôznorodých otázkach počas diskusie.

   

  Aktuálne o zemetraseniach a iných prírodných ohrozeniach

  9.11.2023  štvrtok o 10:30 v miestnosti A333

  sa uskutočnila vzdelávacia prednáška doc. RNDr. Jána Sotáka, DrSc. na tému: Aktuálne o zemetraseniach a iných prírodných ohrozeniach. 

  Geodynamická aktivita Zeme sa v ostatných rokoch evidentne zvyšuje. Svedčia o tom nedávne silné zemetrasenia v Turecku, Sýrii, Maroku, Taliansku, Rakúsku, vulkanická aktivita na Sicílií, Kanárskych ostrovoch (La Palma), a na ďalších miestach. Aj v stabilizovaných oblastiach zemskej kôry sa neočakávane objavujú makrozemetrasenia, ktoré sú prejavom koncentrácie napätia a posunov tektonických blokov. Aj Slovensko, kde pre viacero generácií bolo zemetrasenie len vzdialeným pojmom, sa aktuálne potýka so seizmickou aktivitou, a to dokonca so stredným stupňom magnitúdy.  Pre geovedcov sú však  zemetrasenia na našom území prirodzeným javom,  nakoľko Západné Karpaty patria medzi mladé pohoria alpínskej sústavy. V prednáške budú prezentované poznatky o príčinách vzniku veľkých zemetrasení v Anatolskej oblasti, v pohorí Atlas, v Apeninskej oblasti a iných seizmicky exponovaných oblastiach. Podrobne budú prezentované aj ohniskové oblasti zemetrasení registrovaných na území Slovenska, ich väzby na tektonické zlomy, zmeny orientácie napätia, vertikálne pohyby blokov, a ďalšie geotektonické príčiny vzniku zemetrasení a ďalších prírodných geohazardov. 

  Prednáška sa stretla s veľkým záujmom študentov aj učiteľov, ktorí reagovali množstvom otázok.

   

  Severná Európa - Nórsko a Dánsko

  8.11.2023   streda o 12:10 v miestnosti A323,

  sa uskutočnila cestovateľská prednáška s besedou PaedDr. Rastislava Čiefa, PhD na tému: Severná Európa - Nórsko a Dánsko.

  Geografická charakteristika krajín, ich historický vývoj a porovnanie špecifík Nórska a Dánska. Predstavenie jednotlivých lokalít slovom a fotografickou prílohou (Oslo, Stavanger, Oslofjord, Preikostelen, Lysafjord, Jorpeland, Bygdoy, Fram, Kon-tiki,  budova opery, Munchovo múzeum, radnica -nobelové ceny mieru, Rosenborg, Akerhus, Gol Stavkyrkje, Kodaň, Christianborg, Tivoli, Nyhavn, Frederikov kostol, Reffen). Prednáška sa stretla s veľkým záujmom študentov, ktorí reagovali množstvom otázok.

  Krajinou Nového Južného Walesu, Austrália

  7.11.2023 utorok o 15:30  v miestnosti A323,  

  sa uskutočnila vzdelávacia prednáška doc. RNDr. P. Bella, PhD na tému: Krajinou Nového Južného Walesu, Austrália. 

  Geologická stavba, reliéf a prírodné osobitosti krajiny juhovýchodnej Austrálie (Great Dividing Range, Central Tablelands, Blue Mountains, Mount Conobolas, Southern Tablelands, Bungonia), kras a jaskyne (svetoznáme jaskyne Jenolan Caves, Borenore Karst, Welington Caves, Wombeyan Caves, Bungonia Caves). Prednáška sa stretla s veľkým záujmom študentov, ktorí reagovali množstvom otázok.

   

  Galapágy - ostrovy plné unikátnej prírody

  7. 11.2023 utorok o 14:30  v miestnosti A323
  sa uskutočnila cestovateľská prednáška Stanislava Kaľavského o svojich zážitkoch z cesty po Galapágoch: Galapágy - ostrovy plné unikátnej prírody

  Galapágy – súostrovie sopečného pôvodu vo východnej časti Tichého oceánu asi 1000 kilometrov od Ekvádoru, ku ktorému patrí. Je známe nezvyčajnými druhmi zvierat, z ktorých mnohé sú endemity, aj preto Galapágy ešte v roku 1934 vyhlásili za národný park. Turisti, ktorí ich navštívia, musia dodržať rôzne podmienky. A zažil to aj cestovateľ Stanislav Kaľavský: “Počas viacerých plavieb po súostroví Galapágy som zažil niekoľko jedinečných stretnutí so vzácnymi živočíchmi, ktoré mi bez slov povedali niečo o sebe, niečo o mne, niečo o vývoji. Človek sa na Galapágoch skoro proti svojej vôli stáva bádateľom, pretože zvláštnosti ostrovov ho inšpirujú k zvláštnym úvahám. Keď som si chcel jednu z nich zapísať do denníka, v zamyslení som si skoro sadol na uškatca, ktorý bol rozvalený na celú dĺžku lavičky a nenechal miesto pre prísediaceho. Chýbali mu už len noviny a cigareta.”

  Prednáška sa stretla s veľkým záujmom študentov a vyvrcholením bola plodná diskusia.