Začiatok (dátum, čas):30. 11. 2023, 9:00
    Koniec (dátum, čas):30. 11. 2023, 17:00
    Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
    Kategória:Konferencia domáca (v SR)
    Zameranie:filozofické a humanitné

    Katedra Katechetiky a praktickej teológie v spolupráci s Katedrou predškolskej a elementárnej pedagogiky srdečne pozývajú na vedeckú konferenciu, ktorá sa venuje téme: Religiózno-etické témy mládeže a je výstupom v rámci projektu VEGA 1/0299/21: AKTUÁLNE RELIGIÓZNO-ETICKÉ TÉMY MEDZI MLÁDEŽOU POD VPLYVOM SÚČASNEJ KORONA-KRÍZY.