Výtvarná prezentácia OBRÁZKY Z MESTA

    Prezentácia výtvarných prác detí materských škôl organizovaná pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku