Projekty

  Projekty

  Počet nájdených projektov: 67

  Štandardizácia špecifického krátkointervalového zaťaženia ako motorického testu silovo-vytrvalostných schopností pre úpolové športy

  Číslo projektu:VEGA 1/0482/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.

  Zástupná a priama voltampérometrická detekcia biologicky a environmentálne významných látok pomocou tvrdo a mäkko konštituovanej pracovnej elektródy z diamantu dopovaného bórom

  Číslo projektu:VEGA 1/0128/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.

  ERASMUS+ Psychological professionalization of the teaching staff

  Číslo projektu:2020-1-PL01-KA202-082063 Doba riešenia projektu:1. Dec 2020 - 30. Nov 2022

  ERASMUS MUNDUS - European Joint Master in Social Work with Children and Youth (ESWOCHY)

  Číslo projektu:619857-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA1-JMD-MOB Doba riešenia projektu:1. Nov 2020 - 30. Nov 2026
  Vedúci projektu:Mgr. Daniel Markovič, PhD.

  Erasmus Mundus

  Kto vie, nech učí

  Číslo projektu:312011AKK9 Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Sept 2023
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD.

  Cieľom nášho projektu je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Pedagogickej (PF) a Filozofickej fakulty (FF)...

  ERASMUS+ Upgrade with Learner-centred Approach (ULCA) - koordinátor

  Číslo projektu:2020-1-SK01-KA203-078306 Doba riešenia projektu:1. Sept 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.

  Erasmus+

  Improving the educational process and expanding opportunities (employment) of graduates

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Sept 2020 - 1. Mar 2022

  CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy

  Číslo projektu:APVV-19-0043 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:PhDr. Eva Veselovská, PhD.

  ERASMUS+ Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní (ABC pre materské školy)

  Číslo projektu:2020-1-CZ01-KA201-078464 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2023

  Erasmus+

  Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní (ABC pre materské školy)

  Číslo projektu:2020-1-CZ01-KA201-078464. Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2023

  Diagnostikovanie digitálnej gramotnosti učiteľov primárneho vzdelávania v kontexte pregraduálnej prípravy a edukačnej reality

  Číslo projektu:VEGA 1/0748/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:PaedDr. Mária Karasová, PhD.

  Implementácia inovačných nástrojov do vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca so zameraním na pracovné uplatnenie absolventov

  Číslo projektu:KEGA 014KU-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MPH

  Implementácia nových trendov v informatike do výučby algoritmického myslenia a programovania v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

  Číslo projektu:KEGA 018UMB-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD

  Komplexná inovácia a edukačná podpora premetov študijného programu ‘‘Učiteľstvo informatiky‘‘ so začlenením problematiky ‘‘Internetu vecí‘

  Číslo projektu:KEGA 008KU-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:doc. Ing. Igor Černák, PhD.

  Regionálna identita ako súčinný faktor rozvíjania environmentálnej gramotnosti v kontexte primárnej edukácie

  Číslo projektu:VEGA 1/0624/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.

  Erasmus+ Multidisciplinarity support of positive changes within families in difficult situations

  Číslo projektu:2019-1-SK-01-KA204-060806 Doba riešenia projektu:9. Dec 2019 - 8. Jún 2022
  Vedúci projektu:PhDr. Oľga Okálová, PhD.

  Erasmus+

  Multidisciplinary support of positive changes within families in difficult situations

  Číslo projektu:2019-1-SK01-KA204-060806 Doba riešenia projektu:9. Dec 2019 - 8. Jún 2022
  Vedúci projektu:PhDr. Oľga Okálová, PhD.

  Multidisciplinary support of positive changes within families in difficult situations

  Číslo projektu:2019-1-SK01-KA204-060806 Doba riešenia projektu:9. Dec 2019 - 8. Jún 2022
  Vedúci projektu:PhDr. Oľga Okálová, PhD.

  Pliocénno-pleistocénna denudačná chronológia Západných Karpát zaznamenaná v jaskyniach

  Číslo projektu:VEGA 1/0146/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.