Projekty

  Projekty

  Počet nájdených projektov: 67

  Progresívne prvky v materiáloch prvého Učiteľského ústavu na území Slovenska a ich aplikácia pre pedagogiku a odborové didaktiky 21. storočia

  Číslo projektu:KEGA 017KU-4/2014 Doba riešenia projektu:1. Jan 2014 - 31. Dec 2016
  Vedúci projektu:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.

  Európske hodnoty a kultúrne dedičstvo - nová výzva pre vzdelávanie v základných a stredných školách

  Číslo projektu:KEGA 042KU-4/2011 Doba riešenia projektu:1. Jan 2011 - 31. Dec 2013
  Vedúci projektu:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.

  Aktuálne trendy a problémy slovného hodnotenia na základnej škole na Slovensku a v Poľsku

  Číslo projektu:MVTS č. Poľ/SR/PdgFKU3/08 Doba riešenia projektu:1. Jan 2008 - 31. Dec 2010
  Vedúci projektu:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.

  Tvorba metodických materiálov k problematike prevencie a eliminácie sociálno- patologických javov v edukácii

  Číslo projektu:MVTS č. Poľ/SR/PdgFKU4/08 Doba riešenia projektu:1. Jan 2008 - 31. Dec 2010
  Vedúci projektu:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.

  Kreovanie metodických materiálov k problematike prevencie sociopatologických javov v podmienkach školskej edukácie na základných a stredných školách

  Číslo projektu:KEGA č. 3/5263/07 Doba riešenia projektu:1. Jan 2007 - 31. Dec 2009
  Vedúci projektu:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.

  APVV 51-043605 Pramene stredovekej cirkevnej hudby na Slovensku

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2006 - 1. Jan 2008
  Vedúci projektu:Mgr. Eva Veselovská, PhD.

  Kresba ako súčasť výrazových prostriedkov prírody

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2004 - 31. Dec 2004