Projekty

  Projekty

  Počet nájdených projektov: 67

  Analýza kritických miest v školskej matematike a identifikácia faktorov ovplyvňujúcich postoj žiakov k matematike

  Číslo projektu:VEGA 1/0079/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. RNDr. Mária Jurečková, CSc.

  Analýza stavu v technickom vzdelávaní a rozvoj technických zručností žiakov na primárnom stupni školy

  Číslo projektu:VEGA 1/0383/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

  E-learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Číslo projektu:KEGA 013KU-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

  Inovatívna forma multimediálnej podpory štatistických metód v sociálnom a pedagogickom výskume

  Číslo projektu:KEGA 010KU-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:PhDr. Katarína Kohútová, PhD.

  Popularizácia novej slovenskej artificiálnej duchovnej hudby v akademickom prostredí

  Číslo projektu:KEGA 019KU-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

  Stelesnená skúsenosť s využitím art action

  Číslo projektu:KEGA 002KU-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

  Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí

  Číslo projektu:KEGA 005SPU-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:prof. Ing. Iveta Ubrežiová CSc.

  Základné pohybové kompetencie a zručnosti žiakov a žiačok základných škôl vo vzťahu k pohlaviu, veku a pohybovým aktivitám

  Číslo projektu:VEGA 1/0280/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Jan 2021
  Vedúci projektu:PaedDr. Peter Krška, PhD.

  ERASMUS+ Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii NEUROSMARTOLOGY

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Sept 2018 - 31. Aug 2021

  Erasmus+

  Identifikácia, analýza a inhibícia latentne agresívneho konania detí v období predškolského veku

  Číslo projektu:VEGA 1/0452/18 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2020
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

  Nelinearita požiadaviek a jej integrácia do procesu riadenia kvality

  Číslo projektu:VEGA 1/0663/18 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2020
  Vedúci projektu:Mgr. Peter Madzík

  Ozveny histórie

  Číslo projektu:KEGA 026KU-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 30. Nov 2020
  Vedúci projektu:doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.

  Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory pre budúce generácie

  Číslo projektu:020KU-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 1. Jan 2020
  Vedúci projektu:RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

  Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách

  Číslo projektu:APVV-17-0564 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2018

  V spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

  Missale Romanum sign. Rkp. zv. 387 z ústrednej knižnice SAV – výskum a pramenná edícia

  Číslo projektu:VEGA 1/0105/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Dec 2020
  Vedúci projektu:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.

  Obraz zbožnosti v stredovekej hudobnej kultúre na Slovensku

  Číslo projektu:VEGA 2/0034/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Dec 2020
  Vedúci projektu:PhDr. Eva Veselovská, PhD

  Anorganická a bioanorganická chémia pre učiteľov základných a stredných škôl

  Číslo projektu:KEGA 006KU-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Dec 2019
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.

  Devalvačné prejavy žiakov voči učiteľom – prejavy, príčiny, prevencia

  Číslo projektu:KEGA 007KU-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Dec 2019
  Vedúci projektu:prof. PhDr. Erich Petlák CSc.

  Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

  Číslo projektu:KEGA 009KU-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Dec 2019
  Vedúci projektu:Ing. Janka Majherová, PhD

  Výskum štruktúry a dynamiky prírodných ohnísk kliešťami prenášaných nákaz horského typu.

  Číslo projektu:VEGA (2016–2019) Doba riešenia projektu:1. Sept 2016 - 30. Jún 2019

  Projekt je zameraný na komplexný výskum štruktúry prírodného ohniska kliešťami prenášaných nákaz na vybraných modelových lokalitách v horských oblastiach Európy pod vplyvom globálnych klimatických a hospodárskych zmien