PaedDr. Jozef Zentko, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný docent
  PaedDr. Jozef Zentko, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária: A208
  Telefón:
  Email: jozef.zentko@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  15:30 - 17:00

  Profesijná charakteristika


  Vzdelanie a kvalifikácia:

  2000 – 2005        Mgr.                        Filozofická fakulta, Katolícka Univerzita v Ružomberku, študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácií: Výtvarná výchova - náboženská výchova

  2005 – 2008        PhD.            Pedagogická fakulta, Katolícka Univerzita v Ružomberku, študijný odbor: Odborová didaktika, teória vzdelávania náboženskej výchovy - katolíckej

  2006                    PaedDr.       Pedagogická fakulta,  Katolícka Univerzita v Ružomberku, rigorózne konanie v odbore: Učiteľstvo umeleckých predmetov – výtvarná výchova

  2008 – 2010        rozširujúce štúdium           Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, odbor: Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

   

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia:

  2005 – 2008        Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, interný doktorand

  2008 -                  Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, odborný asistent na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky