PaedDr. Katarína Russinová, PhD.

  Sekretariát katedry, Odborný asistent
  PaedDr. Katarína Russinová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra katechetiky a praktickej teológie

  Hrabovský cesta 1
  03401 Ružomberok

  Kancelária: A 313
  Telefón: +421905552907
  Email: katarina.russinova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  11:20 - 12:55

  Profesijná charakteristika

  VZDELANIE

  Pedagogická fakulta (Katolícka univerzita), Ružomberok

  2019-2020, Učiteľstvo náboženskej výchovy (Rigorózne konanie,  PaedDr.)

   

  Pedagogická fakulta (Katolícka univerzita), Ružomberok

  2013-2016, Teória vzdelávania náboženskej výchovy (III. stupeň štúdia)

   

  Pedagogická fakulta (Katolícka univerzita), Ružomberok

  2008 - 2013, učiteľstvo náboženskej výchovy a histórie (I. a II. stupeň štúdia)