PaedDr. Mária Karasová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná docentka
  PaedDr. Mária Karasová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: maria.karasova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  14:00 - 14:45
  Štvrtok
  13:00 - 13:45

  Študenti, ktorí chcú konzultovať DP a BP, prípadne im nevyhovuje čas konzultácií, sa musia vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu alebo správou cez MS teams na individuálnom čase.

  Profesijná charakteristika

  2002 – 2007 - magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, Mgr., Učiteľstvo všeobecno- vzdelávacích predmetov, odbor: matematika - informatika

  2003 – 2007 - Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, odbor: náboženská výchova

  2009 - rigorózna skúška – Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, PaedDr.

  2010 - PhD., PF KU v Ružomberku, odbor: 1.1.10 Odborová didaktika v študijnom programe: Teória vzdelávania náboženskej výchovy

  2010- odborná asistentka na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky