Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory pre budúce generácie

Informácie o projekte

Koordinujúca organizácia:KEGA
Číslo projektu:020KU-4/2018
Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 1. Jan 2020
Vedúci projektu FPV:RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
Zahraničný projekt:nie