Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory pre budúce generácie

  Informácie o projekte

  Koordinujúca organizácia:KEGA
  Číslo projektu:020KU-4/2018
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 1. Jan 2020
  Vedúci projektu:RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
  Zahraničný projekt:nie