Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný docent
  Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra telesnej výchovy a športu

  Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: A 204
  Telefón:
  Email: luboslav.siska@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Univerziza Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu 2015 Šport, trénerstvo

  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

  Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta 2019 Športová edukológia