PaedDr. Martina Magová, Ph.D.

  Zástupkyňa vedúceho katedry, Univerzitná docentka
  PaedDr. Martina Magová, Ph.D.

  Kde ma nájdete

  Katedra špeciálnej pedagogiky

  Hrabovská cesta 1B 034 01 Ružomberok

  Kancelária: A 214
  Telefón:
  Email: martina.magova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  13:00 - 13:45
  Piatok
  13:30 - 14:15

  konzultačné hodiny sú platné na LS 2023/2024 , konzultácie je potrebné dohodnúť si s vyučujúcou vopred

  ResearchGateORCIDWOS Researcher

  Profesijná charakteristika

   
  Roky Univerzita Vzdelanie a kvalifikácia
  2013 – 2016 Masarykova univerzita, Brno, Pedagogická fakulta Doktorandské štúdium (Ph.D.) -  Speciální pedagogika
  2013 Katolícka univerzita, Ružomberok, Pedagogická fakulta Rigorózne konanie (PaedDr.) - 1.1.6 Špeciálna pedagogika
  2010 – 2012 Masarykova univerzita, Brno, Pedagogická fakulta Magisterské štúdium (Mgr.) - Špeciálna pedagogika pre učiteľov
  2006 – 2009   Katolícka univerzita, Ružomberok, Pedagogická fakulta Bakalárske štúdium (Bc.) - Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

   

  Roky Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov Pozícia
  2022- trvá Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky Vysokoškolský učiteľ   - docent (funkčné miesto)  
  2017 - 2022 Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky Vysokoškolský učiteľ   - odborný asistent  
  2015 - trvá Spojená škola (ŠZŠ) Ružomberok    učiteľ v triede pre žiakov autizmom
  2014 - 2015 Spojená škola (ŠZŠ) Ružomberok asistent učiteľa v triede pre žiakov autizmom
  2012-2016 Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, katedra špeciálnej pedagogiky Asistent