PaedDr. Martina Magová, Ph.D.

  Zástupkyňa vedúceho katedry, Univerzitná docentka
  PaedDr. Martina Magová, Ph.D.

  Kde ma nájdete

  Katedra špeciálnej pedagogiky

  Hrabovská cesta 1B 034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: martina.magova@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie a kvalifikácia

  02/2013 – 11/2016          Masarykova univerzita, Brno, Pedagogická fakulta

                                                 Program: špeciálna pedagogika

                                                 Doktorandské štúdium (Ph.D.)

  05/2013                               Katolícka univerzita, Ružomberok

                                                 Rigorózne konanie v odbore 1.1.6 Špeciálna pedagogika

                                                 Udelený titul PaedDr.

  07/2010 – 06/2012          Masarykova univerzita, Brno, Pedagogická fakulta

                                                 Program: špeciálna pedagogika

                                                 Odbor: špeciálna pedagogika pre učiteľov

                                                 Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

  09/2006 – 05/2009          Katolícka univerzita, Ružomberok, Pedagogická fakulta

                                                 Odbor: špeciálna pedagogika

                                                 Program: špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

                                                 Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské I. stupňa   

   

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov 

  Asistent                                       Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta,                                     2012-2016

                                                          Katedra špeciálnej pedagogiky

   

  Asistent učiteľa v triede        Spojená škola (ŠZŠ), Malé Tatry 3,                                                     02/2014 - 06/2015

  pre žiakov s autizmom           Ružomberok

   

  Vysokoškolský učiteľ                 Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta,                                    01/2017 - 03/2022

  odborný asistent                         Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky

   

  Pedagóg v triede pre žiakov      Spojená škola (ŠZŠ), Malé Tatry 3,                                                    09/2015 - doteraz

  s autizmom                                       Ružomberok

   

  Vysokoškolský učiteľ                      Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta,                                 04/2022 - doteraz

  docent                                                  Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky