doc. dr. hab. Mieczyslaw Dudek

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. dr. hab. Mieczyslaw Dudek

  Kde ma nájdete

  Katedra špeciálnej pedagogiky

  Hrabovská cesta 1B 034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: mieczyslaw.dudek@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  17:00 - 18:00
  Štvrtok
  12:00 - 14:00

  konzultačné hodiny sú platné na LS 2023/2024, link na pripojenie: teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arlM0pi W00UvBNT1Z0zMFlojQODu7Qb3FZzEZfuCs4 QA1% 40thread.tacv2/conversations?groupId=23 0e8ca8-a e06-4d2b-bbad-1a9c63ec3653&tenantId =27ed4fb0- bf0f-45a4-9afd-a39eef21c22d

  Profesijná charakteristika

  2016

  Docent

  (doktor habilitowany)

  Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych

  Špeciálna  pedagogika

  2004

  doktor

  Uniwersytet  Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie, Wydział pedagogiki i Psychologii

  Špeciálna  pedagogika

  2000

  Specjalizacja I stopnia

  Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Lublinie

  Organizator pomocy społecznej

  2000

  Studia podyplomowe

  Uniwersytet  Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie, Wydział Socjologii

  Organizacja pomocy społecznej

  1984

  mgr

  Uniwersytet  Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie, Wydział pedagogiki i Psychologii

   Špeciálna  pedagogika

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov

  2017 - doteraz

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra ŠP

  Docent

  2022 -doteraz

  Collegium Humanum w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie

  Profesor CH

  2018-2022

  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

  Profesor PWSTE

  2016-2018

  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

  Profesor SAN

  2010-2017

  Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

  adiunkt

  2007-2010

  Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach

  adiunkt

  2005-2007

  Katolicki Uniwersytet Lubelski

  asystent

  2005-2007

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej

  dyrektor

  1997-2015

  Dom Dziecka w Lublinie

  dyrektor

  1995-1997

  Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie

  dyrektor

  1991-1995

  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Głębokim

  Pedagog, terapeuta

  1985-1991

  Poradnia (Wychowawczo-Zawodowa)Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej

  dyrektor

  1982-1985

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Karczmiskách

  Pedagog, terapeuta