PaedDr. Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PaedDr. Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra výtvarnej výchovy

  Námestie A. Hlinku 56
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 105
  Telefón:
  Email: patricia.biarincova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  09:00 - 11:00

  Profesijná charakteristika

  Patricia Biarincová

  Stredoškolské štúdium:

  1985 – 1989  Stredná umelecko-priemyselná škola v Kremnici, odbor reštaurovanie štukovej výzdoby

  Vysokoškolské štúdium, Mgr. art:

  1994 –  2000 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor  Úžitkové umenie - textil, obhajoba diplomovej práce na tému: Textilné bytové doplnky pre detský interiér

  Doktorské štúdium, PaedDr.:

  2019  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore učiteľstvo umeleckých predmetov, špecializácia učiteľstvo výtvarnej výchovy na tému: Podnety z tradičného ľudovej kultúry a C-ET-ART-u vo výtvarnej edukácii

  Doktorandské štúdium, PhD.:

  2010 – 2013   odbor 1.1.10. Odborová didaktika, Didaktika výtvarného umenia, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

  Dizertačná skúška:

  2013   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

  Obhajoba dizertačnej práce:

  2013   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta v odbore Odborová didaktika, Didaktika výtvarného umenia na tému: Tvorivé osvojovanie umenia na sekundárnom stupni vzdelávania prostredníctvom ľudového umenia, školiteľ prof. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD.

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia:

  2000  ̶  2013 stredoškolský pedagóg, Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok

  2001 – 2003 asistent/externé pôsobenie, Katedra výtvarného umenia, PF KU

  2010 – 2013 asistent/externé pôsobenie, Katedra výtvarného umenia, PF KU

  2013 – súčasnosť odborný asistent, Katedra výtvarnej výchovy, PF KU