PaedDr. Zdenka Zastková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PaedDr. Zdenka Zastková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

  Hrabovská cesta 1/A
  03401 Ružomberok

  Kancelária: A 207
  Telefón:
  Email: zdenka.zastkova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  12:30 - 14:00

  A 207

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie

  • (PaedDr.) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

             Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Študijný program: Učiteľstvo psychológie (2023)

  • (PhD.) Katolícka univerzita v Ružomberku

  Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika (2018-2021)

  • (Mgr.) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

  Pedagogická fakulta, Študijný program: Učiteľstvo pedagogiky a psychológie (2007-2012)

  • Pedagogická a sociálna akadémia Levice

  Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (2003-2007)

   

  Ďalšie vzdelávanie

  • 2017 Katolícka univerzita v Ružomberku, Špecializačné inovačné vzdelávanie Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí
  • 2014 Materská škola Kováčova 10, Starý Tekov, Adaptačné vzdelávanie pedagogického zamestnanca

   

  Pracovné skúsenosti

  • (2018 – 2021) Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Interná doktorandka
  • (2018) Základná škola Zarevúca, Ružomberok, Vychovávateľka v ŠKD, Asistentka učiteľa
  • (2013 – 2014) Súkromná materská škola TatraKuk, Ružomberok, Učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
  • (2012) Materská škola - Bystrická cesta, Ružomberok, Učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
  • (2009) Materská škola Kováčova 10, Starý Tekov, Učiteľka pre predprimárne vzdelávania