Zomrel zakladateľ a prvý rektor Katolíckej univerzity profesor Pavol Kluvánek

  Zomrel zakladateľ a prvý rektor Katolíckej univerzity profesor Pavol Kluvánek

  S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 3. februára 2023 po dlhšej chorobe vo veku 86 rokov zomrel slovenský matematik, prvý rektor Katolíckej univerzity – profesor Pavol Kluvánek
  Nadnárodné projektové stretnutie KNOWLO projektu v Prahe

  Nadnárodné projektové stretnutie KNOWLO projektu v Prahe

  Na nadnárodnom manažérskom stretnutí KNOWLO boli prezentované výsledky prieskumu vzdelávacích organizácií
  Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti

  Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejných vysokých škôl a...
  Online stretnutie partnerov medzinárodného projektu KNOWLO

  Online stretnutie partnerov medzinárodného projektu KNOWLO

  Dňa 11.01.2023 prebehlo ďalšie online stretnutie partnerov medzinárodného projektu KNOWLO
  Medzinárodná konferencia – záverečné podujatie projektu ULCA

  Medzinárodná konferencia – záverečné podujatie projektu ULCA

  V dňoch 9. a 10. novembra 2022 sa konala na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku veľká medzinárodná konferencia ULCA: Pathway to Excellent Schools
  Koncert seniorov v Ostrave - záverečný výstup projektu

  Koncert seniorov v Ostrave - záverečný výstup projektu

  ASEB – Active Seniors Educations withouth Barriers
  Odborná konferencia „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“

  Odborná konferencia „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“

  Dekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku PaedDr. Peter Krška, PhD. spolu v zastúpení Katedry telesnej výchovy a športu prof. PaedDr. Elenou Bendíkovou, PhD. a doc. PaedDr. Robertom Rozimom,...
  Adventný koncert Katedry hudby Pedagogickej fakulty KU

  Adventný koncert Katedry hudby Pedagogickej fakulty KU

  V podvečer adventnej nedele radosti si pedagógovia a súčasní, ale aj bývalí študenti Katedry hudby PF KU pripravili rozmanitý hudobný repertoár pre širšiu verejnosť vo forme Adventného...
  Projekt ,,Teória v praxi – Telesná a športová výchova v školách“

  Projekt ,,Teória v praxi – Telesná a športová výchova v školách“

  Študenti 2. ročníka, Bc. štúdia, budúci učitelia telesnej a športovej výchovy v rámci vyučovacieho predmetu zdravý životný štýl sa aktívne zapojili do tvorby a realizácie ...
  Deviaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO

  Deviaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO

  V dňoch 22. – 23. novembra 2022 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnil deviaty ročník vedeckej konferencie ARS ET EDUCATIO s medzinárodnou účasťou.
  Mária Jašurdová: Detské zborové piesne

  Mária Jašurdová: Detské zborové piesne

  Notová publikácia vydaná vďaka finančnej podpore Slovenského ochranného zväzu autorského
  Medzinárodná vedecká konferencia Taliančina dnes, skúsenosti a techniky učiteľov v meniacom sa svete

  Medzinárodná vedecká konferencia Taliančina dnes, skúsenosti a techniky učiteľov v meniacom sa svete

  V rámci Týždňa vedy techniky sa na pôde Pedagogickej fakulty KU v dňoch 11. a 12. novembra 2022 uskutočnila významná medzinárodná konferencia s názvom Taliančina dnes, skúsenosti a...
  Medzinárodná vedecká konferencia PEMF 2022

  Medzinárodná vedecká konferencia PEMF 2022

  4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum 2022 (PEMF2022)
  Týždeň tvorivosti na Pedagogickej fakulte KU

  Týždeň tvorivosti na Pedagogickej fakulte KU

  Výber z podujatí organizovaných katedrami PF KU počas TVT 2022
  KU v  Ružomberku objektívom Českej televízie

  KU v  Ružomberku objektívom Českej televízie

  Ako jediná katolícka univerzita na Slovensku a zároveň v bývalom Česko-slovensku sme dostali príležitosť prezentovať Katolícku univerzitu v Ružomberku v zahraničnom verejnoprávnom...
  Spolupráca katedry sociálnej práce s praxou

  Spolupráca katedry sociálnej práce s praxou

  Týždeň vedy a techniky 2022 na Pedagogickej fakulte KU

  Týždeň vedy a techniky 2022 na Pedagogickej fakulte KU

  V týždni od 7. do 11. novembra 2022 pripravili katedry PF KU podujatia pre Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Podujatia prebiehajú v Ružomberku a v Levoči
  Prví vyškolení tréneri učiteľov v prístupe zameranom na učiaceho sa z Katolíckej univerzity

  Prví vyškolení tréneri učiteľov v prístupe zameranom na učiaceho sa z Katolíckej univerzity

  Počas dní 24. až 28. októbra 2022 sa v Severnom Macedónsku uskutočnilo školenie Train the Learner-Centred Approach Teacher Trainer
  Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu

  Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu

  Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu v Bratislave sa v dňoch 20. - 23. októbra 2022 dočkal svojho VIII. ročníka.
  Oznámenie o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu PF KU, ktoré sa uskutočnili dňa 18. októbra 2022

  Oznámenie o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu PF KU, ktoré sa uskutočnili dňa 18. októbra 2022

  Výsledok doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu PF KU