Slávnostné promócie absolventov PF KU

  Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, že slávnostné promócie sa uskutočnia podľa nasledovného rozpisu
  Slávnostné promócie absolventov PF KU

  HARMONOGRAM PROMÓCIÍ PF KU v Ružomberku – AULA J.P. II.

  26.06.2024 – promócie absolventov bakalárskeho štúdia

  8.00 hod. – sv. omša – Kaplnka sv. Alberta v budove PFKU, Hrabovská cesta 1
  9.30 hod. – promócia absolventov bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo predmetov (denná a externá forma), Sociálna práca (denná a externá forma), Manažment (denná a externá forma)
  11.00 hod. – promócia absolventov bakalárskeho študijného programu Pedagogika (denná forma), Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (denná a externá forma) 

  12.30 hod. – promócia absolventov bakalárskeho študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika (denná forma)  

  27.06.2024 – promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia

  8.00 hod. – sv. omša – Kaplnka sv. Alberta v budove PFKU, Hrabovská cesta 1
  9.30 hod. – promócia absolventov bakalárskeho študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika (externá forma) 

  11.00 hod. – promócia absolventov magisterského študijného programu Učiteľstvo predmetov  (denná a externá forma), Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (denná a externá forma), Sociálna práca (denná a externá forma) 

  12.30 hod. – promócia absolventov magisterského študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (denná a externá forma), Manažment (denná a externá forma) 

  UPOZORNENIE

  Študenti sa na slávnostnú promóciu zhromaždia pol hodiny pred jej začiatkom na 1. posch. PF KU v miestnosti č. 129!!!

  Študenti, ktorí sa nezúčastnia na slávnostnej promócii, nech svoju neúčasť nahlásia na študijnom oddelení telefonicky alebo emailom najneskôr do 20.06.2024!!!

  V prípade, že sa študent nemôže na promócii zúčastniť alebo doklad o ukončení štúdia prevziať osobne, splnomocní inú osobu, ktorá prinesie úradne overené splnomocnenie na prevzatie dokladu po 30.06.2024 a po dohode so svojou študijnou referentkou:

  Mgr. Eva Bumberová

  Vedúci študijného oddelenia, Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Erika Horváthová

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Mgr. Mária Korbová, PhD.

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Ivana Benčová

  Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa

  Študijné oddelenie PF KU v Ružomberku  04.06.2024