Termíny odovzdania záverečných prác a ďalších potrebných dokumentov k štátnym záverečným skúškam v akademickom roku 2021/2022

  Termíny odovzdania záverečných prác a ďalších potrebných dokumentov k štátnym záverečným skúškam v akademickom roku 2021/2022

  Oznam študijného oddelenia
  Informácia o letnom semestri 2021/2022

  Informácia o letnom semestri 2021/2022

  Výučbové obdobie letného semestra môžeme realizovať prezenčne.
  Získali sme akreditáciu magisterského učiteľstva telesnej výchovy

  Získali sme akreditáciu magisterského učiteľstva telesnej výchovy

  Udelenie akreditácie Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v študijných programoch učiteľstvo telesnej výchovy magisterský stupeň štúdia
  Stretnutie expertov medzinárodného projektu ASEB – Active Seniors Educations withouth Barriers

  Stretnutie expertov medzinárodného projektu ASEB – Active Seniors Educations withouth Barriers

  Cieľom projektu je vytvorenie systému inkluzívneho vzdelávania seniorov s využitím informačných technológií a neverbálnej komunikácie pomocou hudby.
  Stanovisko Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku k návrhu novelizácie Zákona o vysokých školách

  Stanovisko Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku k návrhu novelizácie Zákona o vysokých školách

  Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku podporuje stanoviská Rady vysokých škôl na Slovensku
  Oznam o konaní doplňujúcich volieb do AS KU a AS PF KU (aktualizácia 15.12.2021)

  Oznam o konaní doplňujúcich volieb do AS KU a AS PF KU (aktualizácia 15.12.2021)

  Voľby do AS KU, AS PF KU
  Prospechové a odborové štipendium

  Prospechové a odborové štipendium

  Aktuálne epidemiologické opatrenia na PF KU (zmena od 18.11.2021)

  Aktuálne epidemiologické opatrenia na PF KU (zmena od 18.11.2021)

  Vzdelávanie na PF KU bude realizované v súlade s platným Covid automatom pre daný týždeň a daný okres.
  Nový program inovačného vzdelávania Multidisciplinárny prístup v inklúzii detí a žiakov so symptomatológiou FASD

  Nový program inovačného vzdelávania Multidisciplinárny prístup v inklúzii detí a žiakov so symptomatológiou FASD

  Centrum celoživotného vzdelávania PF KU
  Zodpovedný protest za slobodné univerzity

  Zodpovedný protest za slobodné univerzity

  Zodpovedný protest za slobodné univerzity na PF KU
  Online hodina s Erichom Mistríkom

  Online hodina s Erichom Mistríkom

  Otázka multikultúrnej výchovy je často diskutovanou témou. Do pozornosti pedagogickej teórie a učiteľskej praxe sa dostáva najmä v súvislosti s multikultúrnym charakterom súčasnej...
  Týždeň vedy a techniky na Pedagogickej fakulte KU

  Týždeň vedy a techniky na Pedagogickej fakulte KU

  V týždni od 8. do 14. novembra 2021 pripravili katedry PF KU podujatia pre Týždeň vedy a techniky na Slovensku.
  Pedagogická fakulta KU podporuje stanovisko RVŠ SR k predloženému návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy

  Pedagogická fakulta KU podporuje stanovisko RVŠ SR k predloženému návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy

  Hudobná rozprávka Mrázik v IJP v Levoči

  Hudobná rozprávka Mrázik v IJP v Levoči

  Študenti 2. roč. ŠPaPMP Bc. IJP v Levoči zahrali hudobnú rozprávku Mrázik
  3. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum (PEMF 2021)

  3. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum (PEMF 2021)

  Dňa 14. októbra 2021 sa konal už 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum 2021, s tematikou „Aktuálne trendy a výzvy v oblasti riadenia...
  Zbierka študentov Katedry sociálnej práce

  Zbierka študentov Katedry sociálnej práce

  Aj v zlých časoch môžeme byť nápomocní
  Oznam o vyhlásení výsledkov Volieb do Akademického senátu PF KU, ktoré sa uskutočnili 5. októbra 2021

  Oznam o vyhlásení výsledkov Volieb do Akademického senátu PF KU, ktoré sa uskutočnili 5. októbra 2021

  Výsledky Volieb do Akademického senátu PF KU
  Harmonogram odovzdávania diplomov na PF KU pracovisko Ružomberok absolventom z augusta 2021

  Harmonogram odovzdávania diplomov na PF KU pracovisko Ružomberok absolventom z augusta 2021

  Odovzdávanie sa uskutoční na študijnom oddelení PF KU Hrabovská cesta 1, Ružomberok podľa nasledovného rozpisu
  Oznam o vyhlásení Volieb do Akademického senátu PF KU, ktoré sa uskutočnia 5. októbra 2021 (aktualizácia 7.10.2021)

  Oznam o vyhlásení Volieb do Akademického senátu PF KU, ktoré sa uskutočnia 5. októbra 2021 (aktualizácia 7.10.2021)

  Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje, že dňa 15. júna 2021 uznesením č. 22/2021 vyhlásil v súlade so Zásadami volieb do AS PF KU v Ružomberku...
  Výzva na prihlasovanie: mobilita študenta Erasmus+ KA 131 2021/2022

  Výzva na prihlasovanie: mobilita študenta Erasmus+ KA 131 2021/2022

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlasovania sa študentov na študentské mobility