Aktuálne epidemiologické opatrenia na PF KU (zmena od 18.11.2021)

  Aktuálne epidemiologické opatrenia na PF KU (zmena od 18.11.2021)

  Vzdelávanie na PF KU bude realizované v súlade s platným Covid automatom pre daný týždeň a daný okres.
  Nový program inovačného vzdelávania Multidisciplinárny prístup v inklúzii detí a žiakov so symptomatológiou FASD

  Nový program inovačného vzdelávania Multidisciplinárny prístup v inklúzii detí a žiakov so symptomatológiou FASD

  Centrum celoživotného vzdelávania PF KU
  Zodpovedný protest za slobodné univerzity

  Zodpovedný protest za slobodné univerzity

  Zodpovedný protest za slobodné univerzity na PF KU
  Online hodina s Erichom Mistríkom

  Online hodina s Erichom Mistríkom

  Otázka multikultúrnej výchovy je často diskutovanou témou. Do pozornosti pedagogickej teórie a učiteľskej praxe sa dostáva najmä v súvislosti s multikultúrnym charakterom súčasnej...
  Týždeň vedy a techniky na Pedagogickej fakulte KU

  Týždeň vedy a techniky na Pedagogickej fakulte KU

  V týždni od 8. do 14. novembra 2021 pripravili katedry PF KU podujatia pre Týždeň vedy a techniky na Slovensku.
  Pedagogická fakulta KU podporuje stanovisko RVŠ SR k predloženému návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy

  Pedagogická fakulta KU podporuje stanovisko RVŠ SR k predloženému návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy

  Hudobná rozprávka Mrázik v IJP v Levoči

  Hudobná rozprávka Mrázik v IJP v Levoči

  Študenti 2. roč. ŠPaPMP Bc. IJP v Levoči zahrali hudobnú rozprávku Mrázik
  3. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum (PEMF 2021)

  3. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum (PEMF 2021)

  Dňa 14. októbra 2021 sa konal už 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum 2021, s tematikou „Aktuálne trendy a výzvy v oblasti riadenia...
  Zbierka študentov Katedry sociálnej práce

  Zbierka študentov Katedry sociálnej práce

  Aj v zlých časoch môžeme byť nápomocní
  Oznam o vyhlásení výsledkov Volieb do Akademického senátu PF KU, ktoré sa uskutočnili 5. októbra 2021

  Oznam o vyhlásení výsledkov Volieb do Akademického senátu PF KU, ktoré sa uskutočnili 5. októbra 2021

  Výsledky Volieb do Akademického senátu PF KU
  Harmonogram odovzdávania diplomov na PF KU pracovisko Ružomberok absolventom z augusta 2021

  Harmonogram odovzdávania diplomov na PF KU pracovisko Ružomberok absolventom z augusta 2021

  Odovzdávanie sa uskutoční na študijnom oddelení PF KU Hrabovská cesta 1, Ružomberok podľa nasledovného rozpisu
  Oznam o vyhlásení Volieb do Akademického senátu PF KU, ktoré sa uskutočnia 5. októbra 2021 (aktualizácia 7.10.2021)

  Oznam o vyhlásení Volieb do Akademického senátu PF KU, ktoré sa uskutočnia 5. októbra 2021 (aktualizácia 7.10.2021)

  Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje, že dňa 15. júna 2021 uznesením č. 22/2021 vyhlásil v súlade so Zásadami volieb do AS PF KU v Ružomberku...
  Výzva na prihlasovanie: mobilita študenta Erasmus+ KA 131 2021/2022

  Výzva na prihlasovanie: mobilita študenta Erasmus+ KA 131 2021/2022

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlasovania sa študentov na študentské mobility
  Európsky magister sociálnej práce s deťmi a mládežou

  Európsky magister sociálnej práce s deťmi a mládežou

  Európsky spoločný magister v sociálnej práci s deťmi a mládežou je študijný program, zabezpečovaný štyrmi partnerskými vysokými školami z Litvy, Lotyšska, Portugalska a Slovenska.
  Oznam o realizácii školenia BOZP pre študentov učiteľských študijných programov - denná forma

  Oznam o realizácii školenia BOZP pre študentov učiteľských študijných programov - denná forma

  Rozpis jednotlivých školení BOZP je záväzný a povinný pre všetkých študentov v uvedených ročníkoch a študijných programoch. Bez absolvovania BOZP nie je možné vykonávať prax v...
  Veni Sancte 2021

  Veni Sancte 2021

  Pozývame všetkých študentov a zamestnancov, aby sme spolu prosili o pomoc Ducha Svätého a plní jeho darov odštartovali nový akademický rok 2021/2021.
  Vedci z Katedry hudby a Ústavu hudobnej vedy SAV prezentovali vzácny rukopis na Lundskej univerzite vo Švédsku

  Vedci z Katedry hudby a Ústavu hudobnej vedy SAV prezentovali vzácny rukopis na Lundskej univerzite vo Švédsku

  Konferencia bola zorganizovaná pri príležitosti blížiaceho sa deväťstého výročia posvätenia lundskej katedrály.
  Úspech študentiek Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

  Úspech študentiek Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

  Študentky Mahútová a Vojtašáková dosiahli veľký úspech na česko-slovenskej ŠVOČ v didaktike matematiky, ktorá sa konala minulý týždeň v piatok a sobotu online formou.
  Otvárame Rozširujúce štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie

  Otvárame Rozširujúce štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie

  Pedagogická fakulta KU v Ružomberku rozšírila svoju ponuku v oblasti celoživotného vzdelávania a otvára rozširujúce štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie.
  Noc hudby – Od klasiky k filmu

  Noc hudby – Od klasiky k filmu

  Synagóga v Ružomberku sa 18. júna 2021 o 19.00 hodine ponorila do Noci hudby.