Séria prednášok profesorov z univerzity Notre Dame v USA

  Séria prednášok profesorov z univerzity Notre Dame v USA

  Prednášky pre pedagógov a študentov Taliančiny KCJ PF KU realizuje za Nanovic Institute docent Charles L. Leavitta IV, učiteľ taliančiny a filmu na University of Notre Dame, autor monografie...
  Literárne KUpé bolo plné kníh a čitateľov

  Literárne KUpé bolo plné kníh a čitateľov

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty a Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku usporiadali v dňoch 26. a...
  Voľby do Študentskej rady vysokých škôl na KU v Ružomberku

  Voľby do Študentskej rady vysokých škôl na KU v Ružomberku

  XVIII. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť

  XVIII. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť

  Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku usporiadala v dňoch 26. – 27. 4. 2022 XVIII. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká...
  Zdravie, Pohyb a Prevencia

  Zdravie, Pohyb a Prevencia

  Športová akcia organizovaná študentmi KTVŠ PF v Ružomberku
  S prístupom orientovaným na študenta musia začať učitelia. Študenti zmenu rýchlo spoznajú

  S prístupom orientovaným na študenta musia začať učitelia. Študenti zmenu rýchlo spoznajú

  Prístup zameraný na učiaceho sa - nový prístup v škole modernej spoločnosti je názov vedecko-praktickej konferencie, ktorá sa konala 6. a 7. apríla 2022 na Mykolas Romeris University vo...
  Návšteva Veľvyslankyne Talianskej J. E. Catherine Flumiani na PF KU v Ružomberku

  Návšteva Veľvyslankyne Talianskej J. E. Catherine Flumiani na PF KU v Ružomberku

  Dňa 30. marca 2022 navštívila Katolícku univerzitu v Ružomberku veľvyslankyňa Talianska Catherine Flumiani a Dr. Alessandra Sanniti, riaditeľka Talianskeho inštitútu v Bratislave.
  Termíny a podmienky absolvovania predmetu Sústredenie zo spirituality II. – Spiritualita dobra

  Termíny a podmienky absolvovania predmetu Sústredenie zo spirituality II. – Spiritualita dobra

  Sústredenie zo spirituality II.
  Erasmus Blended Intensive Program

  Erasmus Blended Intensive Program

  Počas tohto týždňa sa koná na univerzite ISCTE v Portugalsku prvý Erasmus Blended Intensive Program, ktorého partnerom je Pedagogická fakulta KU.
  Jeden klavír – štyri ruky

  Jeden klavír – štyri ruky

  Koncert bol realizovaný pod záštitou Katedry hudby PF KU v Ružomberku v spolupráci s občianskym združením EDUART.
  Fašiangy na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči KU Ružomberok

  Fašiangy na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči KU Ružomberok

  na IJP v Levoči študenti magisterského štúdia 1. roč. odboru špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v príjemnej atmosfére spievali ľudové piesne s fašiangovým...
  Termíny odovzdania záverečných prác a ďalších potrebných dokumentov k štátnym záverečným skúškam v akademickom roku 2021/2022

  Termíny odovzdania záverečných prác a ďalších potrebných dokumentov k štátnym záverečným skúškam v akademickom roku 2021/2022

  Oznam študijného oddelenia
  Informácia o letnom semestri 2021/2022

  Informácia o letnom semestri 2021/2022

  Výučbové obdobie letného semestra môžeme realizovať prezenčne.
  Získali sme akreditáciu magisterského učiteľstva telesnej výchovy

  Získali sme akreditáciu magisterského učiteľstva telesnej výchovy

  Udelenie akreditácie Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v študijných programoch učiteľstvo telesnej výchovy magisterský stupeň štúdia
  Stretnutie expertov medzinárodného projektu ASEB – Active Seniors Educations withouth Barriers

  Stretnutie expertov medzinárodného projektu ASEB – Active Seniors Educations withouth Barriers

  Cieľom projektu je vytvorenie systému inkluzívneho vzdelávania seniorov s využitím informačných technológií a neverbálnej komunikácie pomocou hudby.
  Stanovisko Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku k návrhu novelizácie Zákona o vysokých školách

  Stanovisko Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku k návrhu novelizácie Zákona o vysokých školách

  Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku podporuje stanoviská Rady vysokých škôl na Slovensku
  Oznam o konaní doplňujúcich volieb do AS KU a AS PF KU (aktualizácia 15.12.2021)

  Oznam o konaní doplňujúcich volieb do AS KU a AS PF KU (aktualizácia 15.12.2021)

  Voľby do AS KU, AS PF KU
  Prospechové a odborové štipendium

  Prospechové a odborové štipendium

  Aktuálne epidemiologické opatrenia na PF KU (zmena od 18.11.2021)

  Aktuálne epidemiologické opatrenia na PF KU (zmena od 18.11.2021)

  Vzdelávanie na PF KU bude realizované v súlade s platným Covid automatom pre daný týždeň a daný okres.
  Nový program inovačného vzdelávania Multidisciplinárny prístup v inklúzii detí a žiakov so symptomatológiou FASD

  Nový program inovačného vzdelávania Multidisciplinárny prístup v inklúzii detí a žiakov so symptomatológiou FASD

  Centrum celoživotného vzdelávania PF KU