doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: zlatica.hulova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  10:00 - 12:00

  kanc. č. 217

  ResearchGateORCIDAcademia.eduWOS ResearcherSCOPUSGoogle Scholar

  Oznamy pre študentov

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie:                      

  1974 – 1978 Gymnázium, Námestovo

  1982 – 1984 SPgŠ, Turčianske Teplice, učiteľstvo pre MŠ

  1987 – 1991 PF, Banská Bystrica, učiteľstvo pre 1. st. ZŠ (Mgr.)

  1999 – 2001 PF UMB, Banská Bystrica, rigorózne štúdium (PaedDr.)

  2000 – 2002 FF UKF, Nitra, základná štátna jazyková skúška z RJ

  2003 – 2005 PF UMB, Banská Bystrica, rozš. štud.- Psychológia

  2004 – 2006 MC Bratislava, vzdel. ved. zam.- Školský manažment

  2005 – 2007 MC Bratislava, rozš. štud.- Etická výchova

  2005 -- 2008 PF UMB,B.Bystrica, doktorandské štúdium (PhD.)

  2010 -  2011 CCV UMB, B.Bystrica, Vysokoškolská pedagogika

  2012 -  2012 MK MŠ, B. Bystrica, Odborná príprava mediátora

  2017 -  2017 PF UMB, Banská Bystrica, habilitačné konanie (doc.)

   

  Profesionálna prax:  

  1978 – 1981  učiteľka ZŠ, OŠ- Dolný Kubín

  1981 – 1987  učiteľka MŠ, OŠ- Dolný Kubín

  1987 – 1991  učiteľka MŠ, OŠ- Martin

  1991 – 2002  učiteľka ZŠ, OŠ- Martin

  2003 – 2004  vedúca odd. správy a metodiky- OŠ- Žilinský samosprávny kraj, Žilina

  2004 – 2005  SZČO; štúdium PF UMB- Banská Bystrica; štúdium MC - Bratislava

  2005 -  2008  interné doktorandské štúdium PF UMB - Banská Bystrica; štúdium MC - Bratislava

  2008 - 2019   vysokoškolská učiteľka  PF UMB - Banská Bystrica     

  2019 -            vysokoškolská učiteľka PF KU - Ružomberok

   

  Jazykové znalosti:        

  ruský jazyk  - aktívne –  štátna skúška

  nemecký jazyk - pasívne

   

  Ďalšie odborné znalosti a spôsobilosti:

  Znalosť  práce s informačnými a multimediálnymi  technológiami - spracovanie obrazových a video  dát

  Znalosť a úspešnosť práce v grantovej oblasti 

  Obecné strategické plánovanie a facilitovanie procesu - abs. kurz s certifikátom

  Prax  v  podnikateľskej sfére

  Mediátorka 678