Motivačné štipendium za vynikajúci prospech

  Študenti prvých ročníkov

  Študenti prvých ročníkov, ktorým bolo pridelené motivačné štipendium za vynikajúci prospech, pre urýchlené vyplatenie priznaného štipendia nech ihneď zašlú mailom na referát pre výchovu a vzdelávanie (beata.valentinyova@ku.sk): 

  údaje potrebné k vyplateniu štipendia v tomto poradí:

  • číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý im má byť štipendium poukázané,
  • IDO (študenti nájdu v AISe v časti prehľad štúdii-študent)
  • meno,
  • priezvisko,
  • kombinácia
  • ročník štúdia
  • stupeň štúdia