Výsledky výberových konaní vyhlásených 14. 5. 2024 na funkčné miesta odborných asistentov

  Na 1 funkčné miesto odborného asistenta pre interdisciplinárne štúdiá

  Počet uchádzačov: 1

  Zoznam členov komisie:
  Mgr. Miroslav Huťka, PhD.​​
  prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  prof. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.

  Na 1 funkčné miesto odborného asistenta pre odbor filozofia (12.)

  Počet uchádzačov: 1

  Zoznam členov komisie:
  Mgr. Miroslav Huťka, PhD.​​
  prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek

  Na 1 funkčné miesto odborného asistenta pre odbor psychológia (32.)

  Počet uchádzačov: 1

  Zoznam členov komisie:
  Mgr. Miroslav Huťka, PhD.​​
  prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.

  Na 1 funkčné miesto odborného asistenta pre odbor mediálne a komunikačné štúdiá (23.)

  Počet uchádzačov: 1

  Zoznam členov komisie:
  Mgr. Miroslav Huťka, PhD.​​
  prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  prof. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.