Die Fibeln in der Slowakei. Prähistorishe Bronzefunde XIV, 11

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Mária Novotná
    Vydavateľstvo:Stuttgart: Franz Steiner
    Rok vydania:2001
    ISBN:35-150753-9-9