Online výkladový slovník odbornej žurnalistickej a náboženskej terminológie pre žurnalistov

Informácie o projekte

Číslo projektu:KEGA, 048KU-4/2011
Doba riešenia projektu:1. Jan 2010 - 1. Jan 2013
Vedúci projektu FPV:prof. Peter Olekšák
Zahraničný projekt:nie