Problém identity osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – Vydavateľstvo KU v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-612-1
  Problém identity osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii

  Autori v tejto kolektívnej monografii analyzujú v tejto publikáciu identitu osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii. Dana Korineková skúma chápanie človeka u Tertulliana.  Miroslav Kuric načrtáva bytostnú dokonalosť osoby u Tomáša Akvinského.  Michal Chabada skúma chápanie osoby Dunsom Scotom. Juraj Odorčák skúma systematicky identitu cez teórie konštitúcie a prezistencie. Peter Volek sa snaží nájsť princíp diachrónnej identity ľudskej osoby.