Neviditeľné postavy. Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre

  Informácie o projekte

  Koordinujúca organizácia:VEGA
  Číslo projektu:VEGA 1/0200/21
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2022
  Spoluriešitelia:PaedDr. Katarína Labudová, PhD.
  Zahraničný projekt:nie