O muškátoch, mravcoch a jarabinách (Slovenský variant haiku)

  Predkladaná monografia obsahuje všetko podstatné o slovenskom haiku, od jeho japonských koreňov cez miestne varianty až po vzácne endemity. Záslužná je už tým, že je konečne prvou ucelenou mapou slovenského haiku. Zároveň je neobyčajne komplexná a pokrýva nielen časopisy a sociálne siete, ale aj autorské šuplíky a rukopisy. Jednotlivé haiku sú citlivo analyzované, text sa navyše nebojí mať názor a jasne pomenúva aj všetko to, čo sa stratilo v preklade. Každý, kto haiku číta alebo píše, tu pre seba niečo nájde – počnúc tipmi na zaujímavých slovenských, ale aj cudzojazyčných autorov, až po príklady empatického a poučeného čítania, ktoré v zrkadle sedemnástich slabík dokáže odhaliť prekvapujúco veľa.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Eva Urbanová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1065-2
  O muškátoch, mravcoch a jarabinách (Slovenský variant haiku)