Bežný život starých Rimanov

  Staroveký Rím patrí k fascinujúcim obdobiam svetových dejín. Rímskemu dedičstvu sa pripisuje výnimočný význam. Bez antického Ríma by nebolo modernej Európy ani toho, čo Európania vytvorili na iných svetadieloch. Hranice Rímskej ríše sa v časoch najväčšej slávy tiahli od Perzského zálivu po Severné more, od horného Nílu po Dunaj a Rýn, od predhoria Kaukazu po pohorie Atlas. Dejiny Ríma však nepredstavujú len chronologický sled vojenských konfliktov a turbulentných politických zmien, ako sa to zvyčajne prezentuje na stránkach učebníc. Kolektív slovenských autorov z Univerzity Komenského a Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v predloženej vysokoškolskej učebnici zameral na vybrané oblasti bežného života Rimanov. Svoju pozornosť venovali rodinnému životu, štruktúre obyvateľstva, bývaniu, rímskej kuchyni, sexuálnemu životu, vzdelávaniu, kúpeľom, ako aj ďalším zaujímavým témam každodennosti. Odborné poznatky sú zároveň vhodne doplnené citátmi priamo z pera klasických autorov.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:editorky: Marcela Andoková, Daniela Hrnčiarová ; autori: Marcela Andoková, Marek Babic, Ľudmila Eliášová Buzássyová, Daniela Rošková, Pavol Valachovič
  Vydavateľstvo:Bratislava : IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-8200-064-4
  Bežný život starých Rimanov