Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) na KU RK

  Informácie o projekte

  Zadávateľ:Úrad vlády Slovenskej republiky Sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava IČO: 00151513 v zastúpení: Výskumná agentúra Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava IČO: 31819494
  Číslo projektu:09I03-03-V02-00041
  Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Jún 2026
  Zahraničný projekt:nie

  Názov investície: 3: Excelentná veda
  Názov komponentu: 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

  Doktorandka  Mgr. Katarína Matušková  je financovaná EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) na KU RK číslo 09I03-03-V02-00041.

  loga