Vybrané perspektívy vyučovania humanitných predmetov II

  Publikácia má ambíciu sprístupniť skúsenosti, výsledky výskumov a otvoriť diskusie o nich. Prináša paletu príspevkov - od recenzie učebnice, cez aplikáciu novej metódy vyučovania dejepisu, až po príspevky zdôvodňujúce dôležitosť hospitačnej činnosti v práci učiteľa či príspevky z odboru psychológie, ktorý sa v súčasnosti pre prácu v školstve ukazuje ako nevyhnutný, niektoré voľne nadväzujú na publikáciu J Juhásovej (ed.) s názvom Vybrané perspektívy vyučovania humanitných predmetov

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PhD. Michal Marťák, PhD. (ed.)
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0939-7
  Vybrané perspektívy vyučovania humanitných predmetov II