Žobravé rehole v stredovekých mestách

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:VEGA 1/0482/19
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  Spoluriešitelia:prof. PhDr. David Papajík, PhD.
  Zahraničný projekt:nie