Jan Čapek ze Sán: jezdec na konec světa: vojevůdce, kondotiér a zbohatlík 15. století

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. David Papajík, PhD.
  Vydavateľstvo:. České Budějovice : Veduta
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-86829-63-0
  Jan Čapek ze Sán: jezdec na konec světa: vojevůdce, kondotiér a zbohatlík 15. století

  Kniha o Jánovi Čapkovi zo Sán (cca 1390 – 1452) je venovaná dramatickým životným osudom tohto pôvodne drobného šľachtica zo stredných Čiech. Keby neboli husitské vojny, možno by sme o ňom nič nevedeli. Ján Čapek sa v období husitstva dokázal prepracovať do pozície vojenského veliteľa jedného z husitských smerov, a to tzv. sirotkov. Širšej verejnosti je najviac známy ako „lipanský zradca“. Autor v knihe objasňuje, že Čapek svojich spolubojovníkov v bitke pri Lipanoch 30. mája 1434 nezradil. Lipanskou bitkou však osudy Jána Čapka zo Sán neskončili. Stal sa žoldnierom a bojoval za svojho chlebodarcu – poľského kráľa Vladislava III. Jagellonského v Uhorsku o uhorskú korunu.